Foto Mur

Her benyttes stenkpussapparat på nypusset ringmur av Leca, slik at tilbygget får lik struktur som ekisterende mur.
 
Støttemur Asak Herregård gråmix. Alle skiftene er limt. Rena sentrum
 
Støpt plate til trafostasjon og støttemur, Rena sentrum
 
 Nystøpt plate på isolert ringmur av RS-elementer, Digeråsen
 
Detaljbilde nystøpt plate, Digeråsen
 
Start støping av plate på isolert ringmur med radonsperre, Digeråsen
 
Støpt garasjeplate på mark, oppmurt ringmur av Leca
 
Påstøp baderomsgulv, tilbygg
 
Støpt støttemur kledd med Stonewall skifer, Trysil
 
Isolert ringmur med RS-element er støpt og klargjort for VVS, Digeråsen
 
Støpte vanger til veranda, Digeråsen
 
Støpt garasjeplate på mark med utvendig pussede lecavegger, Digeråsen
 
Vedfyrt komfyr med tilstøtende anretningsbord, oppmurt, pusset og malt

Påstøp gulv veranda. Under er det garasje av oppmurt leca og gulv av lecaplanker, Rena

Sveiset protanduk på lecaplanker før påstøp gulv veranda. Hindrer fuktgjennomtrenging til garasje under, Rena

Isolert ringmur med støpt plate og vange, Solberglia, Trysil

Radonsperre og isolert ringmur før støp av plate, Solberglia, Trysil

Kontroll av radonsperre mot ringmur på nystøpt plate, Digeråsen
 
Isolert ringmur med støpt plate og vanger, Digeråsen
 
Reparasjon av bru på RV 3 etter flomskade
 
Tilbygg lecamur med krypkjeller, Rena

Påstøp gulv over varmekabler, Åsta
 
Garasje med støpt plate på mark og pussede lecavegger

Fundament for Leca grunnmur med støpt plate
 
Støpt trapp med varmekabler
 
Støpt plate med ringmur for nedsenking av boblebad
Mørk Oppdal lagt i grus

Copyright © 2010-2012, Rena Hytteservice Mur og Vaktselskap AS, Alle rettigheter reservert